Schema

Evidensbaserad psykologisk behandling i primärvård, Hur fungerar Web of Science? Hur ser en professionellt skriven artikel ut?

Introduktion, EBM och artikelgranskning 21 september 2016, FoUU-centrum Vänersborg. Detta seminarium sker i samband med nätverksdag för regionens FoU-centrum.

Kvalitativa metoder för kvantitativ forskare och nyttan med litteratursökningen.Forskningsmetodik/litteratursökning 9 november 2016, Enheten för Allmänmedicin

Stefan Bergman föreläser om kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och bibliotikarier på biomedicinska biblioteket visar på nyttan med litteratursökning.

Finns det något bortom jämförande analyser och regressioner?Medicinsk statistik , 10 februari 2017, FoU-centrum Södra Älvsborg

Föreläsning och workshop i medicinsk statistik med statistiker Magnus Petersson. Möjlighet att få hjälp med egen statistikfråga, t. ex. power-beräkning.

Vad skall jag egentligen skriva i etikansökan?
Forskningsetik 16 mars 2017, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Universitetslektor Helen Elden, ledamot i Etikprövningsnämnden i Göteborg föreläser och tar oss igenom ansökningsblanketten steg för steg. Det kommer att finnas tid för egna frågor och att arbeta med ansökningar.

Säg vad du menar, mena vad du säger!
Presentationsteknik och examination 11 maj 2017 FoU-centrum Skaraborg

Föreläsning om vetenskaplig retorik och presentationsteknikens olika moment - hur kommunicerar du effektivt på kort tid. Under eftermiddagen examineras kursdeltagarna genom att presentera en poster. Postrarna bedöms av professor Stefan Bergman. Stefan Bergman kommer också att föreläsa om hur man söker forskningsmedel.

Anvisningar posterpresentation

Inbjudan inklusive program 


Senast uppdaterad: 2017-03-14 11:34