Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård 2017 och 2018

Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra  Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfälllen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

Denna kurs fungerar också som nätverk för  projektledare, predoktorander, doktorander och handledare. Du är alltså välkommen till enstaka kurstillfällen för att nätverka.

Datum som gäller för kursomgången 2017-2018 är

Vilka evidens kan du lita på?
25 september 2017, FoUU-centrum Fyrbodal
Introduktion, Evidensbaserad Medicin samt artikelgraning. Systematisk utvärdering av bias, publikationsbias, selective outcome reporting och vikten av kritiskt tänkande. Fördelar och ignorera nackdelar med preventiv medicin kommer att diskuteras.

Kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och Att hitta rätt i refens- och tidsskriftsdjungeln
8 november 2017, Enheten för allmänmedicin
Stefan Bergman föreläser om kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och bibliotikarier på biomedicinska biblioteket hjälper oss att bli bättre referens- och tidsskriftsökare.

Hur slipper man få tillbaka patientinformationen för revidering?
Forskningsetik
15 mars 2018, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Universitetslektor Helen Elden, leamot i Etikprövningsnämnden ger oss svar. Det kommer att finnas tid för egna frågor och arbeta med egna ansökningar.

Säg vad du menar, menar vad du säger!
17 maj 2018, FoU-centrum Skaraborg
På förmiddagen presenteras forskningplattformar och kursdeltagarna examineras genom att presentera en poster. Postrarna bedöms av professor Stefan Bergman.
Under eftermiddagen guidar Jonna Nyberg, Retorikverkstaden er igenom presentationsteknikens olika moment; föreberedelser, innehåll, kroppsspråk och nervositet. Vad vill du att de som hör dig tala ska känna, tänka och göra.

Nyfiken på powerberäkning och Inter-Rater-Reability? Medicinsk statistik
28 augusti  2018,  FoU-centrum Södra Älvsborg i Borås.
Statistiker Magnus Petersson, en mycket inspirerande , pedagogisk och lättlyssnad föreläsare guidar oss säkert i statistikens värld.  Ta del av mer information, lämna din anmälan.

Även om du anmält dig till hela kursen önskar vi att du också anmäler dig till varje enskilt kurstillfälle eftersom vi bjuder på lunch. Om du får förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig  till inger.marie.hansson@vgregion.se eller telefon 0705-913825.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Inbjudningar till varje enskilt kurstillfällle hittar under schema.