Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård 2018 och 2019

Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra  Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfälllen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

Denna kurs fungerar också som nätverk för  projektledare, predoktorander, doktorander och handledare. Du är alltså välkommen till enstaka kurstillfällen för att nätverka.

Datum som gäller för kursomgången 2018-2019 är

Vilka evidens kan du lita på? - kritisk granskning av medicinsk litteratur
Introduktion, Evidensbaserad Medicin samt artikelgraning.
20 september 2018, FoUU-centrum Fyrbodal
Vi kommer under dagen att diskutera evidensbaserad medicin, screening och hur man bör/kan skriva och granska vetenskapliga artiklar. Deltagarna kommer att få artiklar att läsa inför seminariet, som grund för att under dagen granska dessa tillsammans. I samband med granskningen kommer vi att resonera om vad våra iakttagelser ger för reflektioner kring hur man bör skriva vetenskapliga artiklar.

Kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och Att hitta rätt i refens- och tidsskriftsdjungeln
Forskningsmetodik/Litteratursökning
7 november 2018, Enheten för allmänmedicin
Stefan Bergman föreläser om kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och bibliotikarier på biomedicinska biblioteket hjälper oss att bli bättre referens- och tidsskriftsökare.

Medicinsk statistik
21 februari 2019, FoU-centrum Södra Älvsborg
Statistiker Magnus Petersson, en mycket inspirerande, pedagogisk och lättlyssnad föreläsare guidar oss säkert i statistikens värld.

Hur förhåller vi oss till GDPR i samband med etikprövning?
21 mars 2019, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Universitetslektor Helen Elden, ledamot i Etikprövningsnämnden ger oss svar. Det kommer att finnas tid för egna frågor och arbeta med egna ansökningar.

Säg vad du menar, menar vad du säger!
Presentationsteknik och examination
16 maj 2019 FoU-centrum Skaraborg
Jonna Nyberg, Retorikverkstaden guidar oss genom presentationsteknikens olika moment; förberedelser, innehåll, kroppsspråk och nervositet. Vad vill du att de som hör dig tala ska känna, tänka och göra. Under eftermiddagen examineras kursdeltagarna genom att presentera en poster. Postrarna bedöms av professor Stefan Bergman.

Även om du anmält dig till hela kursen önskar vi att du också anmäler dig till varje enskilt kurstillfälle eftersom vi bjuder på lunch. Om du får förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig  till inger.marie.hansson@vgregion.se eller telefon 0705-913825.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Inbjudningar till varje enskilt kurstillfällle hittar under schema. 

Senast uppdaterad: 2018-09-21 10:59