Schema

 

Vilken evidens kan du lita på? Kritisk granskning av medicinsk litteratur

Välkommen till öppet seminarium samt kursdag 1 inom Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård – SM00016

Vi kommer under dagen att diskutera evidensbaserad medicin, screening samt hur man skriver och granskar en vetenskaplig artikel.

Deltagarna kommer att få en artikel att läsa inför seminariet och denna kommer vi under dagen att granska tillsammans med föreläsare och forskningsledare. Vi använder oss då av det tillvägagångssätt som visats på föreläsningen och så diskuterar vi oss igenom artikeln och belyser dess styrkor och svagheter

Dag och tid Torsdag 20 september 2018.

Kl. 9:00 Kaffe och ostfralla

Kl. 9:30–16:00 seminarium och artikelgranskning enligt ovan, med avbrott för lunch och eftermiddagsfika.

Plats FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15A, Vänersborg

Föreläsare Bertil Marklund – professor, FoU primärvård Fyrbodal

Karin Mossberg – med. dr, FoU primärvård Fyrbodal

Anmälan Anmälan senast 8 september via Regionkalendern.

Kontaktperson FoU-koordinator Eva Larsson, mobil 070-200 11 61 eller

E-post eva.yvo.larsson@vgregion.se

Välkommen!

FoU primärvård Fyrbodal

 

Kvalitativa metoder för kvantitativ forskare och nyttan med litteratursökningen.Forskningsmetodik/litteratursökning 7 november 2018, Enheten för Allmänmedicin

Stefan Bergman föreläser om kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och bibliotikarier på biomedicinska biblioteket visar på nyttan med litteratursökning.

Medicinsk statistik
Medicinsk statistik 21 februari 2019, FoU-centrum Södra Älvsborg
Statistiker Magnus Petersson, en mycket inspirerande, pedagogisk och lättlyssnad föreläsare guidar oss säkert i statistikens värld.

Inbjudan och anmälan

Vad innebär den nya etikprövningsmyndigheten för vårt arbete?

Jesper Lundgren, vetenskaplig sekreterare på etikprövningsmyndigheten, informerar oss om hur den nya myndigheten kommer att arbeta.

Tid: 21 mars 2019

Plats: FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12

Under dagen kommer vi att diskutera den nya etikprövningsmyndigheten, nytt ansökningsformulär och det nya ansökningssystemet PRISMA, revidering av etikprövningslagen, studentundantaget. Det kommer att finnas möjlighet att ställa egna frågor.

Program

Anmälan görs via VGR-kalendern. Länk till anmälan.

Vid sjukdom eller andra förhinder efter anmälan, meddela inger.marie.hansson@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2018-03-28 10:51