Schema

Vilken evidens kan du lita på? Kritisk granskning av den mediciska litteraturen

Introduktion, EBM och artikelgranskning 25 september 2017, FoUU-centrum Vänersborg.

Systematisk utvärdering av bias, publikationsbias, selective outcome reporting och vikten av kritiskt tänkande. Fördelar och nackdelar med preventiv medicin kommer att diskuteras. 

Kvalitativa metoder för kvantitativ forskare och nyttan med litteratursökningen.Forskningsmetodik/litteratursökning 8 november 2017, Enheten för Allmänmedicin

Stefan Bergman föreläser om kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och bibliotikarier på biomedicinska biblioteket visar på nyttan med litteratursökning.

Inbjudan

Bilder biomedicinska biblioteket

Bilder Stefan Bergman

Hur slipper jag få tillbaka patientinformationen för revidering?
Forskningsetik 15 mars 2018, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Universitetslektor Helen Elden, ledamot i Etikprövningsnämnden i Göteborg föreläser och ger svar på hur du på bästa vis utformar en patientinformation. Det kommer att finnas tid för att egna frågor och att arbeta med egna ansökningar.

Inbjudan

Etikansökan randomiserad kontrollerad studie EldenH

EPN Registerstudie

Deltagarinformation randomiserad kontrollerad studie

 

Forskningsetik föreläsning 16 mars 2018

Säg vad du menar, mena vad du säger!
Presentationsteknik och examination 17 maj 2018
FoU-centrum Skaraborg

På förmiddagen presenteras forskningplattformar och kursdeltagarna examineras genom att presentera en poster.
Instruktioner för posterpresentation

Under eftermiddagen guidar Jonna Nyberg, Retorikverkstaden er igenom presentationsteknikens olika moment.

Se inbjudan här!

Nyfiken på powerberäkning och Inter-Rater-Reability? Medicinsk statistik , 28 augusti 2018, FoU-centrum Södra Älvsborg

Föreläsning och workshop i medicinsk statistik med statistiker Magnus Petersson. Möjlighet att få hjälp med egen statistikfråga, t. ex. power-beräkning.

Inbjudan