Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Satsning på forskningsplattformar

FoU primärvård arbetar aktivt med organisering av så kallade forskningsplattformar. Ett av målen i detta arbete är att kartlägga vilka som har liknande forskningsinriktning och att skapa kontaktytor. Ett annat mål är att projektledare med hjälp av varandras stöd ska kunna erövra mer externa resurser. Arbetet med forskningsplattformar ser vi som en väg till att öka styrkan för primärvårdsforskning i Västra Götalandsregionen.

FoU-cheferna har utsett området psykisk hälsa/ohälsa till pilotplattform. Arbetet inom plattformen utvecklas gott och tuffar på med plattformsledare FoU-ledare Bertil Marklund som lok. Det finns för närvarande två aktiva undergrupper i plattformen; Föräldrar/ Kvinnor/ Barn respektive E-hälsa. I gruppen Föräldrar/ Kvinnor/ Barn pågår arbete med att sammanställa gemensamma ansökningar. I gruppen E-hälsa samarbetar man kring införandet av en iKBT-plattform (internetbaserad kognitiv beteendeterapi). 

Som nummer två startades plattformen för muskuloskeletal hälsa, där FoU-chef Maria Larsson och FoU-chef Lena Nordeman leder arbetet. Under år 2016 har man inom ramen för plattformen haft två halvdagar med planering inför samarbeten och studier samt en halvdags workshop. Hittills har arbetet resulterat i en gemensam ansökan som är insänd till fyra olika anslagsfinansiärer. Projekt inom området har presenterats på kongress i Dublin respektive Singapore. Diskussioner med samverkanspartners internationellt har även påbörjats. Utöver dessa två har ytterligare en plattform etablerat sig – plattformen för infektionssjukdomar. 

En ytterligare plattform har etablerat sig – plattformen för infektionssjukdomar, som leds av FoU-strateg Pär-Daniel Sundvall. Man har inom plattformen ett brett forskningssamarbete med Allmänmedicin vid Lunds universitet, FoU i Kronoberg, Folkhälsomyndighet samt Infektionskliniken och Virologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessutom finns ett aktivt forskningssamarbete med University of Southampton och University of Oxford i England, Utrecht University i Holland, James Cook University i Australien samt Antibiotikasenteret for primærmedisin vid Oslo universitet i Norge.

Under år 2017 startar plattformen för kroniska sjukdomar; diabetes, högt blodtryck. Där är FoU-strateg Kristina Bengtsson Boström plattformsledare. Vi planerar dessutom för ytterligare en plattform kring processer och arbetsmetoder.

Under inledningen av år 2017 har FoU primärvård fastlagt svensk och engelsk namnstruktur för forskningsplattformarna, dessa återfinns till höger. Det engelska namnet för forskningsplattform, som används i internationella sammanhang är Research group.

Plattformsledare och plattformsnamn:

Forskningsplattformen för psykisk hälsa och ohälsa:
Sandra Weineland
Plattformsundergrupper:
-Föräldrar/kvinnor/barn
-E-hälsa
(eng: Research group for mental health and ill-health)


Forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa:
Maria Larsson
Lena Nordeman
(eng: Research group for musculoskeletal health)


Forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens:
Pär-Daniel Sundvall
(eng: Management of infectious diseases and antimicrobial resistance research group (MIDAR))


Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer:
Kristina Bengtsson Boström

(eng: Research group for chronic diseases with risk of cardiovascular complications)


 

Senast uppdaterad: 2018-09-17 16:48