Träff inom plattformen den 6 februari 2018

Plattformsdeltagare träffas på SweGRIN i Sthlm den 6/2. SweGRIN är svenska nätverket för allmänläkare som forskar kring infektioner och antibiotikaresistens. SweGRIN är en undergrupp till europeiska GRIN = General Practice Research on Infections Network Meeting.

Pågående forskning presenteras, nya projekt planeras och kontakter/nätverk knyts inför framtida samarbetsprojekt.