Forskare inom plattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen Kroniska sjukdomar med risk för hjärt-kärlkomplikationer.

Plattformsledare: Kristina Bengtsson Boström
Docent i allmänmedicin, distriktsläkare
E-post: E-postadress
Publicerat/CV      Projekt 

Forskningsområden: Främst studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Arbetar kliniskt och med forskning och undervisning.

Avhandling 2002, Lund: ”Genetic factors contributing to hypertension with emphasis on hypertension in type 2 diabetes”. Därefter 80-tal publikationer.

Huvudhandledare för 4 doktorander, 2 disputerade. Bihandledare för 5 doktorander 3 disputerade.

Medlem i SBUs råd och Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation.

Senast uppdaterad: 2018-03-05 15:35