Muskuloskeletal hälsa

I forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa ingår ett 20-tal tvärvetenskapligt engagerade personer från olika professioner såsom läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut som på akademisk nivå befinner sig mellan magister/master och docent. Forskningsplattformen leds av Maria Larsson och Lena Nordeman.

Gemensamt intresse och pågående forskning studerar förbättrad diagnostik och handläggning, förebyggande åtgärder, behandling och långtidsuppföljning av såväl akuta, långvariga, lokaliserade som utbredda besvär från rörelseorganen samt migrän.  

Inom gruppen pågår forskningssamarbete regionalt, nationellt och internationellt bland annat med Virje Universitet i Amsterdam, Curtin University i Perth och James Cook University, Cairns båda i Australien.

Forskningsplattformens engelska namn: REsearch group for MUSCuloskeletal health, REMUSC

Plattformsledare: Lena Nordeman
Med. dr, leg. sjukgymnast
E-post: lena.nordeman@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Lenas forskningsintresse är att förbättra diagnostik, behandling, och effektivitet nom hälso- och sjukvård. Tidig behandling, egenvård vid muskuloskeletal smärta och direkt access till fysioterapi i primärvården är några av hennes forskningsområden. 

År 2011 disputerade hon med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors. Resultaten har använts av ”Fysioterapeuterna” i sin kampanj om remissfritt/direkt access till sjukgymnast. Resultaten har spridits till regeringen, opposition och refererats i Rehabiliteringsrådets slutrapportbetänkande 2011:15. 

Hennes intresse för långvarig muskuloskeletal smärta har lett till deltagandet i att utforma utbildningar, deltagande i utvecklingen av evidensbaserade riktlinjer för patienter med långvarig smärta och ett uppföljningsprojekt av multimodal rehabilitering i Västra Götalandsregionen. Hon har ett stort intresse för forskning kring egenvård, inkluderat eHälsa, för personer med långvariga ländryggsbesvär för att påverka vardagliga aktiviteter, arbetsförmåga och hälsa.

Lena är för närvarande en huvudhandledare till en doktorand som studerar fysioterapeut som primär bedömare för patienter med knäsmärta i primärvården. Hon är också biträdande handledare till fyra doktorander vid Göteborgs universitet. Hon kombinerar sitt jobb som chef för Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg med att vara adjungerad lektor vid Institutionen för hälsa och rehabilitering, fysioterapi vid Göteborgs universitet. Handledningsuppdrag omfattar projekt på olika utbildningsnivåer såsom ST-läkarprojekt, C-uppsatser, Magister/Master uppsatser, Doktorandprojekt och projekt utanför utbildning.

 
Plattformsledare: Maria Larsson
Docent, leg. sjukgymnast
E-post: maria.eh.larsson@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Maria har ett fokus på forskning om muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård.

Detta inkluderar forskning om attityder till ansvar för sina besvär från rörelseapparaten såväl som instrumentutveckling, forskning om behandlingsriktlinjer, utvärdering av olika behandlingsmetoder och patienternas upplevelse av behandling. Maria disputerade med avhandlingen ”Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views” 2009 och är docent i Fysioterapi vid Göteborgs universitet sedan 2015.    

Aktuellt och aktiviteter

Avhandlingens titel: Muscle strength and resistanceexercise in women with fibromyalgia- a person-centred approach.

Avhandlingens titel: Predictors of Outcome after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.