Psykisk hälsa och ohälsa

Forskningsplattformen för psykisk hälsa har tre forskningsgrupper; klinisk primärvårdspsykologi (KPP), reproduktiv hälsa och pediatrik, samt antistress. Plattformen leds av FoU-handledare Sandra Weineland. Inom forskningsplattformen handleds en doktorand, en PTP-forskare och ett flertal ST-läkare som gör vetenskapliga arbeten. Plattformen har ett brett nationellt forskningssamarbete bland annat med universiteten i Göteborg, Karolinska institutet och Uppsala. Plattformen har ett nära samarbete med den kliniska forskningsmiljön vid den virtuella psykologmottagningen i Södra Älvsborg, kallad EBBA-enheten. Inom plattformen pågår kvalitativa studier, beskrivande tväsnittsstudier och en stor randomiserad klinisk prövning (RCT), där utvärderas digitala verktyg vid psykisk ohälsa.


Forskningsplattformens engelska namn: Interventions for Psychological Health in primary care (IPH).

Plattformsledare: Sandra Weineland
Fil. Dr. specialistpsykolog
E-post: Sandra Weineland
Mobil: 0724- 54 12 52
Publicerat/CV      Projekt 

Forskningsområden:

Den forskning som Sandra bedriver omfattar psykologisk diagnostik och behandling av psykisk ohälsa inom primärvård. Hennes forskningsområden berör digitala verktyg i vården och implementering av nya metoder. Hon arbetar även med regionala frågor gällande specialistpsykologutbildningen. Kliniskt är hon verksam i en digital psykologmottagning som stödjer och behandlar patienter vid Södra Älvsborgs vårdcentraler. 

Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A contextual behavioral approach to obesity surgery patients vid Uppsala universitet. Avhandlingen utvärderade internetförmedlad KBT för patienter som har genomgått fetmakirurgi. Därefter gjorde hon en post-doc vid Linköpingsuniversitet, där hon utvärderade internetKBT för personer med ätstörningar och även för personer med hörselnedsättning. Sandra samarbetar fortfarande med universiteteten i Uppsala och Linköping, samt har ett samarbete med Karolinska institutet. Hon arbetar 25 % inom FoU primärvård. 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-06 14:24