Grupper och forskare inom plattformen

Forskningsplattformen för Psykisk hälsa och ohälsa är organiserad i ett antal undergrupper. Grupperna och de forskare som är aktiva inom dessa presenteras nedan.