Primärvårdspsykiatri

Här återfinner du de forskare som är aktiva under gruppen Primärvårdspsykiatri, forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa.

Dominique Hange
Docent, lektor, specialist i allmänmedicin
E-post: Dominique.hange@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Domimques forskningsområden omfattar kvinnohälsa samt depression, ångest och stressrelaterade sjukdomar i ett primärvårdsperspektiv.

"Min avhandling, Psychosomatic apects of women’s health (2009) handlade om medelålders kvinnor i Kvinnostudien i Göteborg (Prospective Population Study of Women), som inleddes 1968."

Därefter har jag haft ledande positioner i studier inom primärvården av patienter med psykisk ohälsa; PRIM-NET (internet-KBT), ADAS (antidepressiva), Care Manager (vårdsamordnare) samt Co-Work-Care (konvergenssamtal). Jag huvudhandleder en doktorand, en termin 10 student (Master thesis in Medicine) samt flera ST-läkare (projektplan och projektarbeten) och är bihandledare åt 4 doktorander."

 

Ingmarie Skoglund
x
x
x
Publicerat/CV      Projekt 

Forskningsområden: Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero.