Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Plattformen för infektionssjukdomar leds av FoU-strateg Pär-Daniel Sundvall. Man har inom plattformen ett brett forskningssamarbete med Allmänmedicin vid Lunds universitet, FoU i Kronoberg, Folkhälsomyndighet samt Infektionskliniken och Virologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessutom finns ett aktivt forskningssamarbete med University of Southampton och University of Oxford i England, Utrecht University i Holland, James Cook University i Australien samt Antibiotikasenteret for primærmedisin vid Oslo universitet i Norge.

(eng: Management of infectious diseases and antimicrobial resistance research group (MIDAR))

Distriktsläkare
E-post: Pär-Daniel Sundvall
Mobil: 0722-50 61 96.

Forskningsområden

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Han arbetar 40 % inom FoU primärvård. Övrigt CV.

leg. sjukgymnast, primärvårdschef FoU

E-postadress

tel. 0767 905400

Avhandling     

Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views, 2009

Forskningsområden                 

Fokus på forskning om muskuloskeletala besvär inom primärvård. Detta inkluderar forskning om attityder till ansvar för sina besvär från rörelseapparaten såväl som instrumentutveckling, forskning om behandlingsriktlinjer, utvärdering av olika behandlingar och patienternas upplevelse av behandling.

Distriktsläkare
E-post: Pär-Daniel Sundvall
Mobil: 0722-50 61 96.

Forskningsområden

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Han arbetar 40 % inom FoU primärvård. Övrigt CV.

Distriktsläkare
E-post: Pär-Daniel Sundvall
Mobil: 0722-50 61 96.

Forskningsområden

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Han arbetar 40 % inom FoU primärvård. Övrigt CV.

Distriktsläkare
E-post: Pär-Daniel Sundvall
Mobil: 0722-50 61 96.

Forskningsområden

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Han arbetar 40 % inom FoU primärvård. Övrigt CV.

Distriktsläkare
E-post: Pär-Daniel Sundvall
Mobil: 0722-50 61 96.

Forskningsområden

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Han arbetar 40 % inom FoU primärvård. Övrigt CV.

Senast uppdaterad: 2017-11-02 15:19