FoU-projekt

Om FoU i VGR

Det pågår ett stort antal FoU-projekt där projektledare, handledare och medarbetare är anställda inom primärvårdsnivån i Västra Götalandsregionen. Vi är måna om att tillgodose det behov som finns av att offentliga organisationer redovisar och synliggör den forskning som bedrivs. Detta gör vi genom databasen FoU i VGR, där varje projektledare själv registrerar och uppdaterar informationen om sina forsknings- utvecklings- eller kvalitetssäkringsprojekt. Det krävs ingen inloggning för att läsa den information som finns i databasen, vilket innebär att vem som helst kan hämta information direkt från det som finns publicerat.

Enkeladress webb-sida: www.vgregion.se/fou-projekt

Senast uppdaterad: 2018-01-31 13:40