FoU-projekt

Om FoU i VGR

Det pågår ständigt ett stort antal FoU-projekt där projektledare, handledare och medarbetare är anställda inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Vi är måna om att tillgodose det behov som finns av att offentliga organisationer redovisar och synliggör den forskning som bedrivs. Detta gör vi genom  databasen FoU i VGR där projektledarna själva registrerar och uppdaterar information om sina forsknings- utvecklings- eller kvalitetssäkringsprojekt. Både organisationer och allmänheten kan hämta information direkt från det som finns publicerat i FoU i VGR.

Senast uppdaterad: 2017-06-02 11:17