Avslutade FoU-projekt

Här nedan finns avslutade FoU-arbeten där projektledare eller medarbetare arbetar inom primärvård i Västra Götalandsregionen. Informationen har lagts in i databasen FoU i VGR av ansvarig projektledare. (Länkarna nedan hämtar in senast inlagda projektinformation från databasen, det kan därför dröja något innan sidan visas).

Avslutade FoU-projekt

Senast uppdaterad: 2017-03-27 12:09