Avslutade FoU-projekt

Här nedan finns avslutade FoU-arbeten där projektledare eller medarbetare arbetar inom primärvårdsnivån i Västra Götalandsregionen. Informationen har lagts in i databasen FoU i VGR av ansvarig projektledare. Länkarna nedan hämtar in senast inlagda projektinformation från databasen, det kan därför dröja något innan sidan visas.

Avslutade FoU-projekt

Senast uppdaterad: 2018-05-29 08:59