FoU-guider FoU primärvård

FoU-guider har utsetts inom primärvården för olika geografiska områden. Deras roll är främst att följa upp att material läggs in korrekt i regionens databaser för sitt område samt att vara ett stöd för projektledare vid dessa registreringar. Ett viktigt arbete för att statistik och information om våra projektarbeten och anslag ska genereras korrekt både regionalt och nationellt.

Så här kommer du i kontakt med ditt områdes FoU-guide:

Fyrbodal: Eva Larsson, e-post: E-postadress

Göteborg och Södra Bohuslän: Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson e-post: E-postadress, E-postadress

Skaraborg: Johanna Låstberg e-post: E-postadress

Södra Älvsborg: Gun Rembeck och Mattias Wennergren Nousiainen e-post: E-postadress, E-postadress

Gun Rembeck har även ett regionalt uppdrag som FoU-guidessamordnare, detta omfattar att organisera, samordna och genomföra utbildning av FoU-guider i Västra Götalandsregionen (VGR). Det omfattar även att utveckla och ge information om forskningsbokslut via Reseachweb och FoU i VGR samt att samordna FoU-guider och leda Brukarråd.  I Brukarrådet förs diskussion om förbättringar och förändringar i databasen FoU i VGR. Brukarrådets deltagare har regelbundna träffar och bereder förslag som lämnas till styrgrupp (Regionala FoU-rådet) för beslut.

Senast uppdaterad: 2017-03-27 11:32