FoU-guider FoU primärvård

Inom primärvårdens olika geografiska områden finns FoU-guider. Deras roll är främst att följa upp att material registreras korrekt i regionens databas FoU i VGR samt att vara ett stöd för projektledare vid dessa registreringar. Detta är ett viktigt arbete för att statistik och information om våra projektarbeten och anslag ska visas korrekt.

Så här kommer du i kontakt med primärvårdens FoU-guide i ditt område:

Fyrbodal: Eva Larsson, e-post: E-postadress

Göteborg och Södra Bohuslän: Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson, e-post: E-postadress, E-postadress

Skaraborg: Ann Segerblom, e-post: E-postadress

Södra Älvsborg: Tanja Fransson och Gun Rembeck, e-post: E-postadress,  E-postadress 

Samordnare för FoU-guider och Brukarrådet: Gun Rembeck, e-post: E-postadress.

Brukarrådet

I Brukarrådet förs diskussioner om förbättringar och förändringar i databasen FoU i VGR. Brukarrådets deltagare bereder förslag som lämnas till Regionala FoU-rådet, som är Brukarrådets styrgrupp.

FoU i VGR

Västra Götalandsregionens databas för forsknings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsprojekt FoU i VGR.

Förteckning över samtliga FoU-guider i VGR.

Manual för projektledare.