Pågående FoU-projekt

Här nedan finns pågående FoU-arbeten där projektledare eller medarbetare arbetar inom primärvårdsnivån i Västra Götalandsregionen. Informationen har lagts in i databasen FoU i VGR av ansvarig projektledare. Länkarna nedan hämtar in senast inlagda projektinformation från databasen, det kan därför dröja något innan sidan visas.

FoU-projekt

Fel URL, testa igen med en giltig URL
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28