Avhandlingar

Här återfinns information om medarbetare inom primärvård i Västra Götalandsregionen som planeras genomföra eller genomfört sitt licentiatsseminarium eller disputation. Tidigare år finns längre ned på sidan.

Avhandlingar - disputationer år 2018

Montagebild av Karin Starzmann och omslag på avhandling

Avhandlingens titel: The physician and the sickness certification.

Karolina Lindé jämte omslaget av sin avhandling

Avhandlingens titel: Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum - Well-being and diabetes management.

Eric Hamrin Senorski

Avhandlingens titel: Predictors of Outcome after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.

Bild av Marcela Ewing och bild av omslag på hennes avhandling

Avhandlingens titel: Identification and early detection of cancer patients in primary care.

Avhandlingens titel: Muscle strength and resistanceexercise in women with fibromyalgia- a person-centred approach.

Minna Johansson jämte bild av avhandlingsomslaget

Avhandlingens titel: Evaluating benefits and harms of screening - the streetlight effect?

Foto av Maria Borland

Avhandlingens titel: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

Foto på Taye Demeke och avhandlingens omslag

Vitamin D in Somali women living in Sweden

Avhandlingar - disputationer år 2017

Läs om avhandlingen: Aspects of management of depression in primary care - use of a self-assessment instrument

Läs om avhandlingen: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

Avhandlingar - disputationer år 2016

Läs om avhandlingen: Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Primary Care

Läs om avhandlingen: Dyspnea, with a focus on cardiovascular diseases: A primary health care perspective.

Läs om avhandlingen: Physiotherapist-led orthopaedic triage - assessment and management of musculoskeletal disorders in primary care

Karin Mossberg

Läs om avhandlingen: Aspects of Plasminogen Activator Inhibitor 1 in Metabolic Syndrome

Page list icon

ST-läkare Olof Thoreson disputerade med avhandlingen: On the effect of repetitive loading on the spine of young elite athletes. Clinical and experimental studies.

Kristina Ahlin jämte omslag på avhandling

Kristina Ahlin disputerade med avhandling om riskfaktorer för CP: Antecedents of Cerebral Palsy in children born at term according to subtype, motor severity and accompanying impairments

Per Möllborg och avhandlingens omslag

Per Möllborg disputerade med avhandling om plötslig spädbarnsdöd: Sudden infant death syndrome - epidemiology and environmental factors


Senast uppdaterad: 2018-11-06 13:35