Karin Mossberg disputerade den 15 juni 2016

Karin Mossberg disputerar med fynd om kroppens försämrade
förmåga att lösa blodproppar vid metabolt syndrom:

Avhandlingens namn: Aspects of Plasminogen Activator Inhibitor 1 in Metabolic Syndrome

ST-läkare Karin Mossberg ger med sin avhandling viktig information i kopplingen mellan metabola syndromet och hjärt- kärlsjukdomar. En hög nivå av proteinet PAl-1 (Plasminogen Activator Inhibitor 1) i blodet ökar risk för blodpropp. Karins fynd visar att källan till PAI-1 inte är densamma hos normalviktiga personer som hos personer med metabolt syndrom.

Sedan tidigare är det känt att höga värden av PAl-1 hämmar kroppens egen skyddsmekanism mot blodproppsbildning. Vid metabola syndromet är PAI-1-nivåer i blodet förhöjda. Kunskap saknas om hur höga nivåer för PAl-1 uppstår, liksom om proteinets ursprung. Förhöjda nivåer är dock känt som riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom. Karin Mossbergs forskning visar att det är blodplättarna (trombocyterna) som är den viktigaste källan till plasma PAI-1 hos normalviktiga personer. Fynden visar också att ökade nivåer av PAI-1 hos personer med metabolt syndrom istället har sin källa ifrån fettväv. Resultaten ger viktig information om mekanismer bakom hur hjärt-kärlsjukdomar uppstår hos personer med det metabola syndromet.

Två av Karins delarbeten är publicerade i de vetenskapliga tidsskrifterna Thrombosis Research och Platelets.

Tid: 15 juni, kl 13.00.
Plats: Hjärtats aula, huvudentrén, Blå Stråket 5, Sahlgrenska universitetssjukhuet, Göteborg. 
Opponent:  Professor Tomas Lindahl, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, klinisk kemi, Universitetssjukhset Linköping.
 

Karin Mossberg är ST-läkare på Närhälsan Herrestad vårdcentral, Uddevalla och forskar vid Wallenberglaboratoriet, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Hennes forskningsarbete har ekonomiskt stöttats av:
Vetenskapsrådet, Hjärt- lungfonden, ALF-medel Västra Götalandsregionen, Emelle fond för forskning  och undervisning gällande hjärt-  kärlsjukdomar, O.E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse.

Ta del av avhandlingen
Ta del av projektbeskrivning i FoU i VGR

(Avhandlingens artiklar är publicerade under Karins tidigare efternamn: Wallmark).

Text: Eva Almqvist
Foto: Privat

Karin Mossberg

Senast uppdaterad: 2018-01-23 16:17