Avhandlingar - disputationer

År 2017

Läs om avhandlingen: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

Läs om avhandlingen: Aspects of management of depression in primary care - use of a self-assessment instrument