Anna Holst

Anna Holst försvarar sin avhandling Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of drepressed persons in primary care den 22 februari 2019 klockan 13.00 i hörsal Arvid Carlsson på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Avhandlingens titel: Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care. Internet-based teatmnet care manager organisation.

Tid: 22 februari klockan 13.00.

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Opponent: Professor Lars Borgquist, Linköpings universitet.

Om Anna Holst: Anna Holst är specialist i allmänmedicin och arbetar som verksamhetschef på Närhälsan Backa vårdcentral. Hon är doktorand vid enheten för allmänmedicin på Göteborgs universitetet.

Depression är en stor källa till mänskligt lidande och över hela världen en växande utmaning för samhället. Människor med depression i Sverige söker hjälp, diagnostiseras och behandlas oftast i primärvården. I primärvården och allmänmedicin är kontinuitet och tillgänglighet och samordning ledstjärnor och vi vet att vårdkvaliteten ökar vid samtidig hög kontinuitet och tillgänglighet. Behovet av nya behandlingsmetoder och organisationsformer som stärker behandling vid depression, är stort. Internetmedierad kognitiv beteendeterapi (ICBT) och vårdsamordnare för psykisk ohälsa (CCCM) är två exempel på implementeringar som syftar till att stärka kontinuitet, tillgänglighet och samordning.

Syftet med denna avhandling var att utvärdera ICBT och CCCM som behandling vid depression i den svenska primärvården och ur prespektiven kostnadseffektivitet och genomförbarhet. för at bedöma en behandlings genomförbarhet är patienters och personals upplevelser och erfarenheter viktiga.

Länk till avhandingen

Senast uppdaterad: 2019-02-18 10:50