Eric Hamrin Senorski disputerar den 23 mars år 2018

Avhandlingens namn: Predictors of Outcome after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.

Tid: den 23 mars, 2018, klockan 09.00.

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicim,  Medicinaregatan 3 i Göteborg.

Fakultetsopponent: Professor Grethe Myklebust från Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Olso, Norge.

Om Eric Hamrin Senorski
Eric Hamrin Senorski är forskare vid Göteborgs universitet. Han arbetar kliniskt som fysioterapeut på SportRehab i Göteborg. På kliniken och i sin forskning, fokuserar
han främst på motions- och idrottsrelaterade skador till nedre extremiteterna.

Huvudhandledare: Kristian Samuelsson.

Ta del av avhandlingen.

 

Ytterligare information kommer att publiceras inför disputationsdatumet.

Eric Hamrin Senorski
Fotograf: Kristian Samuelsson

 

Avhandlingens omslag.

Senast uppdaterad: 2018-02-14 09:47