Marcela Ewing disputerar 20 april år 2018

Avhandlingens titel: Identification and early detection of cancer patients in primary care

Tid: den 20 april, år 2018, klockan 09.00

Plats: Föreläsningssal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Opponent: Professor William Hamilton, University of Exeter, Exeter, Storbritannien.

Om Marcela Ewing
Marcela är både specialist i allmänmedicin och specialist i onkologi. Hon arbetar som medicinsk rådgivare och processägre för "tidig upptäckt" vid Regionalt Cancercentrum Väst som finns organiserat under Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 

Ytterligare information kommer att publiceras inför disputationsdatumet.

Marcela Ewing
Fotograf: Karin Allander

Senast uppdaterad: 2018-01-12 15:09