Maria Borland disputerar med preliminärt datum den 5:e oktober år 2018

Avhandlingens titel publiceras senare.