Minna Johansson disputerar 24 augusti

Avhandlingens titel publiceras senare.