Taye Demeke Disputation 26 oktober 2018

Avhandlingens titel: Vitamin D in Somali women living in Sweden

Tid: 26 oktober 2018, klockan 09.00.

Plats: Arvid Carlssons föreläsningssal, Academicum,  Medicinaregatan 3.

Fakultetsopponent: Docent Eva Rask, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro. 

Senast uppdaterad: 2018-12-05 14:06