Engelska benämningar

FoU primärvård - R&D Primary Health Care

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän - R&D Center Gothenburg and Södra Bohuslän
FoU-centrum Skaraborg - R&D Center Skaraborg
FoU-cenrum Södra Älvsborg - R&D Center Södra Älvsborg
FoUU-centrum Fyrbodal - R&D Center Fyrbodal

Anslagsgivare

Universitet och högskolor

 Fler

 

Senast uppdaterad: 2017-04-10 16:31