Engelska benämningar

FoU primärvård - R&D Primary Health Care

Forskning och Utveckling primärvård - Research and Development Primary Health Care

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän - R&D Centre Gothenburg and Södra Bohuslän
FoU-centrum Skaraborg - R&D Centre Skaraborg
FoU-centrum Södra Älvsborg - R&D Centre Södra Älvsborg
FoUU-centrum Fyrbodal - R,D&E Centre Fyrbodal

Studierektorsenhet primärvård - Centre of Clinical Education in Family Medicine
Folktandvården FoU - R&D Public Dental Service

Anslagsgivare

Universitet och högskolor

 Fler

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29