Forskningsetik

För forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter måste varje forskare ansöka om tillstånd hos etikprövningsnämnden när de vill använda vissa metoder.  

Du kan läsa mer om regler och hitta ansökningformulär
på Etikprövningsnämndernas (EPN) hemsida. 

Etikprövningsnämnderna

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29