Personuppgiftshantering

Personuppgifter ska enligt Personuppgiftslagen (PuL) behandlas så de registrerades integritet inte kränks.

Är du anställd inom:

  • Närhälsan hittar du information om personuppgiftshantering på Närhälsans intranät
  • Folktandvården hittar du information om personuppgiftshantering på intranätet FIOL
  • privat verksamhet får du kontakta dina arbetsgivare för att få veta vem som är personuppgiftsombud (PUO) i din organisation
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29