KursDoktorn - Fortbildning i allmänmedicin

KursDoktorn är en kursgivare för läkare inom allmänmedicin. Verksamheten drivs som en egen resultatenhet i Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

KursDoktorns kurser är öppna för ST-läkare och specialister i allmänmedicin inom Närhälsan samt ST-läkare i allmänmedicin på privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Även ST-läkare i allmänmedicin från övriga delar av landet är välkomna till våra kurser. Om det är fler sökande än platser till en kurs så prioriteras sökande från Västra Götalandsregionen.

Vill du få information om när vi publicerar nya kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmälan till nyhetsbrev

Årligen arrangeras konferensen AllmänläkarDagarna som är öppen för specialister i allmänmedicin från hela landet.

KursDoktorns kvalitetskriterier

  • Specialister i allmänmedicin ansvarar för utbildningens innehåll, konstruktion och genomförande
  • Tyngdpunkt på interaktiv pedagogik

KursDoktorn i sociala medier


Senast uppdaterad: 2017-05-18 09:02