KursDoktorn - Fortbildning i allmänmedicin

KursDoktorn är en kursgivare för läkare inom allmänmedicin. Verksamheten drivs som en egen resultatenhet i Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

  • Vårens kurser publiceras i oktober, ordinarie ansökningsperiod är oktober-november.
  • Höstens kurser publiceras i april, ordinarie ansökningsperiod är april-juni.
  • Avbokning utan avgift fram till 2 månader innan kursstart.
  • De kurser som inte blivit fyllda vid sista ordinarie ansökningsdag är öppna för anmälan till restplats.

KursDoktorns kurser är öppna för ST-läkare och specialister i allmänmedicin inom Närhälsan samt ST-läkare i allmänmedicin på privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Även ST-läkare i allmänmedicin från övriga delar av landet är välkomna till våra kurser. Om det är fler sökande än platser till en kurs så prioriteras sökande från Västra Götalandsregionen.

Vill du få information om när vi publicerar nya kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Anmälan till nyhetsbrev

KursDoktorns kvalitetskriterier

  • Specialister i allmänmedicin ansvarar för utbildningens innehåll, konstruktion och genomförande
  • Tyngdpunkt på interaktiv pedagogik

KursDoktorn i sociala medier


Senast uppdaterad: 2018-12-05 14:33