AllmänläkarDagarna

AllmänläkarDagarna har arrangerats av KursDoktorn sedan 2007 och vänder sig till specialister i allmänmedicin. Konferensen är öppen för kollegor från hela landet.

KursDoktorn har hittills arrangerat AllmänläkarDagarna årligen men vi gör nu ett uppehåll och anordnar inte konferensen 2019.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:42