Akutmedicin

Tid:
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 09.00 – 16:30
Fredagen den 4 maj 2018 kl. 08:30 – 15:30

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kursavgift: 7 800 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Kurs 1805, kursbeskrivning

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin
Susanne Karling, specialist i allmänmedicin
Gustav Barkman, specialist i invärtesmedicin

Kursinnehåll

Kursens syfte är att belysa de akuta invärtesmedicinska händelser man som läkare kan ställas inför på vårdcentralen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av akuta händelser såsom TIA, stroke, hjärtinfarkt, lungemboli.
  • Redogöra för orsaker till sänkt medvetandegrad och handläggning kopplat till respektive tillstånd.
  • Redogöra för vilka yrselsymtom som kräver skyndsam handläggning.

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 1, 2, 4, 5
SOSFS 2015:8, delmål c1, c2, c4, c5

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2018-03-20 09:15