Akutmedicin

Kurs 1805, kursbeskrivning

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin
Susanne Karling, specialist i allmänmedicin
Gustav Barkman, specialist i invärtesmedicin

Kursinnehåll

Kursens syfte är att belysa de akuta invärtesmedicinska händelser man som läkare kan ställas inför på vårdcentralen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av akuta händelser såsom TIA, stroke, hjärtinfarkt, lungemboli.
  • Redogöra för orsaker till sänkt medvetandegrad och handläggning kopplat till respektive tillstånd.
  • Redogöra för vilka yrselsymtom som kräver skyndsam handläggning.

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 1, 2, 4, 5
SOSFS 2015:8, delmål c1, c2, c4, c5

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner