Allmänmedicinens vardag - arbetssätt, synvinklar, synvillor

Tid:
Onsdagen den 10 oktober, kl. 09.00 – 17:00
Torsdagen den 11 oktober, kl. 08.30 – 15:30

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kursavgift: 8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs 1816, kursbeskrivning

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning

Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Malin André, specialist i allmänmedicin
Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

En praktisk och verklighetsnära kurs för i första hand ST-läkare, men även distriktsläkare är välkomna. Vi kommer att röra oss över allmänmedicinens heta områden med teori och praktik kring konsultationen, den kliniska bedömningen och kvalitetsarbetet i vardagen.

Vidare kommer vi att diskutera allmänmedicinens roll i samhälle och vårdorganisation och försöka formulera en realistisk, allmänmedicinsk kunskapssyn. Allt med utgångspunkt i konkreta exempel från det dagliga arbetet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Urskilja primärvårdens stora patientgrupper och analysera behov av olika omhändertagande av dem.
  • Tillämpa det individ- och patientcentrerade arbets- och förhållningssättet med kontinuitet, exspektans, och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över svensk primärvårds egenskaper i förhållande till andra länder och utifrån historiska sammanhang.
  • Reflektera över sin egen roll som del i ett team både lokalt och i ett större perspektiv.
  • Resonera om nyttan med utbyggd allmänmedicin.
  • Reflektera över skillnader i primärvårdens och sjukhusens patientpopulationer och konsekvenserna för användning av tester.
  • Ha kännedom om lagen och de etiska principerna för prioriteringar.
  • Reflektera över allmänläkares beslutsfattande och fördelar samt risker med snabba beslut.
  • Tillämpa principer för ett kvalitetsarbete.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro!

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål a2, a4, b2, c2, c3

Pedagogik

Undervisningen kommer att ske i form av kortare föreläsningar, falldiskussioner, bikupor och grupparbeten.