Allmänmedicinens vardag - arbetssätt, synvinklar och synvillor

Tid:
Onsdagen den 10 oktober, kl. 09.00 – 17:00
Torsdagen den 11 oktober, kl. 08.30 – 15:30

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kursledning:

Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin
Malin André, specialist i allmänmedicin
Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin

Kursavgift: 8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Tid:
Torsdagen den 31 januari 2019, kl. 09.00 – 17:00
Fredagen den 1 februari, kl. 08.30 – 15:30

Plats:
Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Kursledning:
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Malin André, specialist i allmänmedicin
Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs 1816, kursbeskrivning

Kurs 1901, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1901

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

En praktisk och verklighetsnära kurs för i första hand ST-läkare, men även distriktsläkare är välkomna.

Vidare kommer vi att diskutera allmänmedicinens roll i samhälle och vårdorganisation och försöka formulera en realistisk, allmänmedicinsk kunskapssyn. Allt med utgångspunkt i konkreta exempel från det dagliga arbetet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Urskilja primärvårdens stora patientgrupper och analysera behov av olika omhändertagande av dem.
  • Tillämpa det individ- och patientcentrerade arbets- och förhållningssättet med kontinuitet, exspektans, och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över svensk primärvårds egenskaper i förhållande till andra länder och utifrån historiska sammanhang.
  • Reflektera över sin egen roll som del i ett team både lokalt och i ett större perspektiv.
  • Resonera om nyttan med utbyggd allmänmedicin.
  • Reflektera över skillnader i primärvårdens och sjukhusens patientpopulationer och konsekvenserna för användning av tester.
  • Ha kännedom om lagen och de etiska principerna för prioriteringar.
  • Reflektera över allmänläkares beslutsfattande och fördelar samt risker med snabba beslut.
  • Tillämpa principer för ett kvalitetsarbete.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro!

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål a2, a4, c2, c3

Pedagogik

Undervisningen kommer att ske i form av kortare föreläsningar, falldiskussioner, bikupor och grupparbeten.

Senast uppdaterad: 2018-10-23 15:35