BVC - de yngsta patienterna

Tid:
Tisdagen den 27 februari 2018, kl. 09.00 – 17:00
Onsdagen den 28 februari 2018, kl. 08.30 – 15:30

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kursavgift: 7 800 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Tid: Onsdagen den 23 maj 2018, kl. 09.00 – 17:00 Torsdagen den 24 maj 2018, kl. 08.30 – 15:30

Plats: Hotell Eggers, Drottningtorget 2-4, Göteborg

Kursavgift: 7 800 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2018

Kurs 1808, kursbeskrivning

Kurs 1812, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1812

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Anna-Karin Johansson, specialist i allmänmedicin
Mattias Eknefelt, specialist i pediatrik, öppenvård

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion i BVC-arbetet med fokus på läkarens arbetsuppgifter och uppfyller målen för obligatorisk kurs för ST i allmänmedicin.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för BVC:s uppdrag och historik.
  • Redogöra för basprogram, använda BHV-journalen och kunna utföra undersökning på barn i olika åldrar.
  • Redogöra för BVC-sköterskans roll i förhållande till läkarens samt övriga medarbetare i teamet.
  • Redogöra för normal tillväxt och utveckling hos det växande barnet och avvikelser.
  • Redogöra för gällande vaccinationsprogram.
  • Redogöra för handläggning av barn som far illa, resonera runt etiska överväganden, anmälan till och samarbete med Socialtjänsten.
  • Redogöra för handläggning av vardagspediatriska besvär och tillstånd på BVC.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro. 

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 6
SOSFS 2015:8, delmål a3, b2, c6

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2018-02-13 14:39