BVC - de yngsta patienterna

BVC - de yngsta patienterna

Kurs nr: 1714
Datum: 12-13 september
Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kurskostnad: 7 800 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).
OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Kurs nr 1714, kursbeskrivning som PDF

BVC - de yngsta patienterna

Kurs nr: 1723
Datum: 7-8 december 2017
Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kurskostnad: 7 800 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna). OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Kurs nr 1723, kursbeskrivning som PDF

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Anna-Karin Johansson, specialist i allmänmedicin
Mattias Eknefelt, specialist i pediatrik, öppenvård

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion i BVC-arbetet med fokus på läkarens arbetsuppgifter och uppfyller målen för obligatorisk kurs för ST i allmänmedicin.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för BVC:s uppdrag och historik.
  • Redogöra för basprogram, använda BHV-journalen och kunna utföra undersökning på barn i olika åldrar.
  • Redogöra för BVC-sköterskans roll i förhållande till läkarens samt övriga medarbetare i teamet.
  • Redogöra för normal tillväxt och utveckling hos det växande barnet och avvikelser.
  • Redogöra för gällande vaccinationsprogram.
  • Redogöra för handläggning av barn som far illa, resonera runt etiska överväganden, anmälan till och samarbete med Socialtjänsten.
  • Redogöra för handläggning av vardagspediatriska besvär och tillstånd på BVC.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro. 

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 6
SOSFS 2015:8, delmål a3, b2, c6

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2017-06-16 11:09