BVC - de yngsta patienterna

Tid:
Torsdagen den 25 april 2019, kl. 09.00 - 17:00
Fredagen den 26 april 2019, kl. 08:30 - 15.30

Plats:
Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kursledning:
Anna-Karin Johansson, specialist i allmänmedicin
Mattias Eknefelt, specialist i pediatrik, öppenvård
Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Kurs 1908, kursbeskrivning

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion i BVC-arbetet med fokus på läkarens arbetsuppgifter och uppfyller målen för obligatorisk kurs för ST i allmänmedicin.

Som förberedelse till kursen rekommenderas att du auskulterat 1-2 gånger på BVC-mottagning.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för BVC:s uppdrag och historik.
  • Redogöra för basprogram, använda BHV-journalen och kunna utföra undersökning på barn i olika åldrar.
  • Redogöra för BVC-sköterskans roll i förhållande till läkarens samt övriga medarbetare i teamet.
  • Redogöra för normal tillväxt och utveckling hos det växande barnet och avvikelser.
  • Redogöra för gällande vaccinationsprogram.
  • Redogöra för handläggning av barn som far illa, resonera runt etiska överväganden, anmälan till och samarbete med socialtjänsten.
  • Redogöra för handläggning av vardagspediatriska besvär och tillstånd på BVC.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro. 

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 6
SOSFS 2015:8, delmål a2, a3, b2, c6

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:26