Geriatrik för allmänläkare

Tid:
Torsdagen den 15 november kl. 09.00 – 17:00
Fredagen den 16 november kl. 08:30 - 15.30

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg
OBS! Platsen är ändrad!

Kursledning:

Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Maria Magnil, specialist i allmänmedicin
Lena Henriksson, specialist i geriatrik och invärtesmedicin

Kursavgift: 8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1825, kursbeskrivning

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den äldre patienten som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag både på vårdcentralen och på det särskilda boendet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för det normala åldrandet.
  • Redogöra för särskilda övervägande och hänsyn som behöver tas till den multisjuka äldre människan när det gäller utredning, diagnostik, behandling och uppföljning.
  • Redogöra för läkemedels påverkan på den åldrande individen, polyfarmaci, interaktioner och läkemedelsutsättning.
  • Redogöra för depression hos äldre, diagnos och differentialdiagnoser samt val av behandling.
  • Redogöra för palliativa åtgärder i livets slutskede.
  • Redogöra för juridiska aspekter på nedsatt autonomi i åldrandet, etiska överväganden samt regelverk runt intygsskrivning.

Delmål

SOSFS 2008:17 delmål 1, 4, 8
SOSFS 2015:8 delmål a2, b3, b5, c4, c5, c8, c13, c14

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner.


Senast uppdaterad: 2018-10-24 14:04