Geriatrik för allmänläkare

Geriatrik för allmänläkare

Kurs nr: 1716
Datum: 26-27 september 2017
Plats: Hotell Riverton, Göteborg
Kurskostnad: 7800 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Kurs nr 1716, kursbeskrivning som PDF

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Maria Magnil, specialist i allmänmedicin
Gunnar Eckerdal, specialist i geriatrik
Lena Henriksson, specialist i geriatrik och invärtesmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den äldre patienten som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag både på vårdcentralen och på det särskilda boendet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för det normala åldrandet.
  • Redogöra för särskilda övervägande och hänsyn som behöver tas till den multisjuka äldre människan när det gäller utredning, diagnostik, behandling och uppföljning.
  • Redogöra för läkemedels påverkan på den åldrande individen, polyfarmaci, interaktioner och läkemedelsutsättning.
  • Redogöra för depression hos äldre, diagnos och differentialdiagnoser samt val av behandling.
  • Redogöra för palliativa åtgärder i livets slutskede.
  • Redogöra för juridiska aspekter på nedsatt autonomi i åldrandet, etiska överväganden samt regelverk runt intygsskrivning.

Delmål

SOSFS 2008:17 delmål 1, 4, 8
SOSFS 2015:8 delmål a2, b3, b5, c4, c5, c8, c13, c14

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:32