Hudtumörer och dermatoskopi

Tid: Tisdagen den 17 april, kl. 09.00 – 17:00
Plats: Hotell Riverton, Göteborg
Kursavgift: 4 500 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).
OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Kurs 1810, kursbeskrivning

Ansök till kurs 1810

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin
Mats Bjellerup, specialist i dermatologi och venereologi

Kursens längd

En dag

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Detta är en kurs som handlar om att känna igen de hudtumörer man kan träffa på i primärvården, både benigna och maligna. Vi går igenom grunderna i hur dermatoskopet kan användas som ett hjälpmedel i diagnostiken.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren med större säkerhet kunna diagnosticera vanliga hudtumörer såsom basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom men även benigna förändringar såsom olika typer av nevi, seborroisk keratos och histiocytom med hjälp av dermatoskopet.

Deltagaren skall också kunna redogöra hur vanligt förekommande olika maligna hudtumörer är, ev förebyggande behandling samt behandlingsalternativ. Deltagaren skall också kunna redogöra för tekniker inom lilla kirurgin som kan användas då tumörer i huden skall opereras bort.

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8, delmål c1, c4, c5

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2018-02-22 09:25