Idrottsmedicin

Tid:
Måndagen den 3 juni 2019, kl 9.00 - 17:00
Tisdagen den 4 juni 2019, kl 8:30 - 15.00

Plats:
VGR Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Kursledning:
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Sverker Nilsson, specialist i allmänmedicin och idrottsläkare
Pia Nilsson, leg fysioterapeut

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1912, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1912

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Vi rekommenderar idag många av våra patienter och befolkningen i stort att vara fysiskt aktiva för att uppnå bättre hälsa. Detta medför också en ökad risk att drabbas av träningsrelaterade skador och besvär. Det organiserade idrottandet ökar i allt lägre åldrar, men även bland medelålders och äldre. Kursens syfte är att belysa och fördjupa kunskap om de idrottsrelaterade besvär man som allmänläkare träffar på sin mottagning, jourcentral eller kanske som aktiv i en idrottsförening.

OBS! Eftersom detta är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädsel vara därefter dvs lättare träningskläder.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren med större säkerhet kunna

  • Undersöka praktiskt, utreda, diagnostisera och behandla vanliga skador och besvär relaterade till idrott och träning hos patienter i olika åldrar.
  • Redogöra för hur träning påverkar det växande barnet.
  • Redogöra för vilka råd man som allmänläkare kan ge för att förebygga skador.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5

Pedagogik

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.


Senast uppdaterad: 2018-10-24 11:49