Jourhavande allmänläkare – vad du behöver veta om dödsfallsutredning och vårdintyg

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin anställda i Närhälsan
ST i allmänmedicin

Kursledning

Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Marcus Grelsson, specialist i rättsmedicin
Ulf Jonsson, specialist i rättsmedicin
Margareta Lagerkvist, specialist i psykiatri

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Dödsfallsutredning. Traumatologi. Vårdintygsbedömning.

Lärandemål

Kunskap om:

  • Hur man konstateras dödfall och vad man gör på plats.
  • Yttre kroppsundersökning.
  • Naturlig/onaturlig död.
  • När polis ska tillkallas.
  • Hur fyller man i dödsbevis och dödsorsaksintyg
  • Skyldigheter/rättigheter hos hälso- och sjukvårdspersonal att bistå/lämna ut uppgifter vid brottsutredningar.
  • Skadebeskrivning och dokumentation i journal.
  • LPT och hur man utfärdar vårdintyg.
  • Etiska överväganden i samband med vårdintygsbedömning.

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 1, 4, 5, 11
SOSFS 2015:8, delmål c1, c5, c11, c13, c14

Pedagogik

Föreläsning varvat med falldiskussioner.

Senast uppdaterad: 2017-12-12 11:42