Jourhavande allmänläkare – vad du behöver veta om dödsfallsutredning och vårdintyg

Tid:
Torsdagen den 29 november 2018, kl. 09.00 – 16:30
Fredagen den 30 november 2018, kl. 08.30 – 15:30

Plats: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kursledning:

Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Marcus Grelsson, specialist i rättsmedicin
Ulf Jonsson, specialist i rättsmedicin
Margareta Lagerkvist, specialist i psykiatri

Kursavgift: 8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1821, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1821

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin anställda i Närhälsan
ST i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Dödsfallsutredning. Traumatologi. Vårdintygsbedömning.

Lärandemål

Kunskap om:

  • Hur man konstateras dödfall och vad man gör på plats.
  • Yttre kroppsundersökning.
  • Naturlig/onaturlig död.
  • När polis ska tillkallas.
  • Hur fyller man i dödsbevis och dödsorsaksintyg
  • Skyldigheter/rättigheter hos hälso- och sjukvårdspersonal att bistå/lämna ut uppgifter vid brottsutredningar.
  • Skadebeskrivning och dokumentation i journal.
  • LPT och hur man utfärdar vårdintyg.
  • Etiska överväganden i samband med vårdintygsbedömning.

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 1, 4, 5, 11
SOSFS 2015:8, delmål c1, c5, c11, c13, c14

Pedagogik

Föreläsning varvat med falldiskussioner.

Senast uppdaterad: 2018-09-26 09:27