Konsultationskurs Nösund, Orust

Plats: Nösund Havshotell, Orust samt Clarion Hotel Post, Göteborg
Tid: Måndagen den 14 maj 2018 - onsdagen den 16 maj 2018 samt uppföljningsdag 12 juni 2018
Kursens längd: 4 dagar
Pris: 19 400 kr exkl. moms
Kursens tre första dagar hålls i internatform på Nösunds Havshotell. Kost och logi i enkelrum två nätter ingår i kursavgiften.
En uppföljningsdag på Clarion Hotell Post, Göteborg. Lunch och fika ingår.

Sista ansökningsdag: 13 mars 2018

Kurs 1811, kursbeskrivning

Ansök till kurs 1811

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning

Christina Malm, specialist i allmänmedicin
Gunilla Fabricius, specialist i allmänmedicin
Fredrik Blomqvist, specialist i allmänmedicin

Kursens längd

3+1 dagar

Kursinnehåll

Kursen tränar dig i patientcentrerad konsultation. Vårt fokus ligger på praktiska övningar i grupp med strukturerad feedback.

Under första delen, tre dagar, spelar du dina egna patienter och vi analyserar videoinspelningar av dessa patientspel.

Under andra delen, en dag, ser vi på inspelningar med dig och dina patienter.

Kursen är på avancerad nivå. Det är önskvärt ha förkunskap i konsultationsteknik, men vi är medvetna om att alla inte har detta och vi jobbar då med att använda gruppens resurser och erfarenheter för att alla ska utvecklas.

Vi använder boken ”Patientsamtalet” av Jan-Helge Larsen som kurslitteratur. Denna skickas till dig innan kursen. Innan kursen behöver du ha tagit del av 1:a kapitlet, men vi rekommenderar läsning även av andra delar.

Du ska också ha läst 2 korta artiklar som skickas ut innan kursen samt skicka in en kort reflektionstext.

För att få godkänd kurs och Socialstyrelsens kursintyg måste du delta aktivt, ha hundraprocentig närvaro, ha med dig inspelade patientsamtal och visa att du har kunskap att genomföra en patientcentrerad konsultation.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Ha en djupare förståelse för konsultationen som arbetsredskap.
  • Arbeta patientcentrerat genom att tillämpa konsultationsmodellen och urskilja dess 3 delar.
  • Använda sammanfattningar och kvitton som redskap för att få fram patientens tankar, oro och önskemål.
  • Ge vänlig och konstruktiv feedback till kollegor.
  • Tillägnat sig färdigheter och redskap som underlättar det medicinska vardagsarbetet.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 13
SOSFS 2015:8: delmål b1, c3

Pedagogik

Korta föreläsningar varvat med praktiska gruppövningar kring autentiska patientfall.

Senast uppdaterad: 2017-12-18 09:24