Medicinsk etik för allmänläkare

Tid:
Måndagen den 8 april 2019, kl. 08:30-16:00

Plats:
VGR Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Kursledning:
Anders Ågård, specialist i internmedicin och kardiologi
Lars Sandman, professor i etik
Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
4 600 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1907, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1907

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag (+ 1½ dag eget arbete)

Antal deltagare

20

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk struktur och ramar för att analysera etiska frågeställningar i den allmänmedicinska vardagen. Den siktar på att stimulera till reflektion och lärande utifrån självupplevda etiska frågeställningar. Deltagarna förväntas aktivt delta genom diskussion och grupparbete.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer
  • Identifiera etiska problem och analysera dem på ett strukturerat sätt
  • Hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1
SOSFS 2015:8: delmål a2

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och grupparbete.
Förberedande uppgift inför kursdagen samt skriftlig inlämningsuppgift efter kursdagen.


Senast uppdaterad: 2019-01-11 09:14