Ont överallt – vad kan doktorn göra? Senaste rönen om spridd myofasciell smärta

Plats: Kurorten Mösseberg, Mössebergsparken 34, Falköping.

Tid:
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 09.00 till 17:00
Onsdagen den 24 oktober 2018 kl 08:30 till 15:30

Kursens längd: 2 dagar

Kursavgift: 8 400 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt fika fm och em båda dagarna samt en kursmiddag).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar logi

Kurs nr 1817, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1817

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursledning

Mats Karlsson specialist i allmänmedicin, smärtläkare
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

20

Innehåll

En stor andel av patienterna som söker i primärvården har kronisk smärtproblematik. Ofta handlar det om en myofasciell smärta som varken är av kirurgiskt eller reumatologiskt slag. Kursen syftar till att:

  • ge ökad möjlighet till att ställa diagnosen myofasciell smärta
  • öka förståelsen för refererad smärta
  • ge ökad kunskap om differentialdiagnostik
  • ge verktyg att förstå smärtutveckling
  • ge en modell för hur man kan förklara utveckling av smärttillstånd för patienten
  • ge kunskap i att utföra viss manuell behandling

OBS! Eftersom det är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädseln vara därefter, dvs lättare träningskläder ( linne och shorts)

Under kursen får deltagarna träna intramuskulär stimulering med akupunktur-nålar på varandra.

Kursen uppdaterar var vi står idag vad gäller diagnostik, differentialdiagnostik

Pedagogik

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4 och 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4 och c5