Ont överallt – vad kan doktorn göra? Senaste rönen om spridd myofasciell smärta

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

20

Innehåll

En stor andel av patienterna som söker i primärvården har kronisk smärtproblematik. Ofta handlar det om en myofasciell smärta som varken är av kirurgiskt eller reumatologiskt slag. Kursen syftar till att:

  • ge ökad möjlighet till att ställa diagnosen myofasciell smärta
  • öka förståelsen för refererad smärta
  • ge ökad kunskap om differentialdiagnostik
  • ge verktyg att förstå smärtutveckling
  • ge en modell för hur man kan förklara utveckling av smärttillstånd för patienten
  • ge kunskap i att utföra viss manuell behandling

OBS! Eftersom det är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädseln vara därefter, dvs lättare träningskläder ( linne och shorts)

Under kursen får deltagarna träna intramuskulär stimulering med akupunktur-nålar på varandra.

Kursen uppdaterar var vi står idag vad gäller diagnostik, differentialdiagnostik

Pedagogik

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4 och 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4 och c5


Senast uppdaterad: 2018-11-15 15:12