Ont överallt – vad kan doktorn göra?Senaste rönen om spridd myofasciell smärta

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin anställda inom Närhälsan

Kursledning

Mats Karlsson specialist i allmänmedicin, smärtläkare
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

20

Innehåll

En stor andel av patienterna som söker i primärvården har kronisk smärtproblematik. Ofta handlar det om en myofasciell smärta som varken är av kirurgiskt eller reumatologiskt slag. Kursen syftar till att:

  • ge ökad möjlighet till att ställa diagnosen myofasciell smärta
  • öka förståelsen för refererad smärta
  • ge ökad kunskap om differentialdiagnostik
  • ge verktyg att förstå smärtutveckling
  • ge en modell för hur man kan förklara utveckling av smärttillstånd för patienten
  • ge kunskap i att utföra viss manuell behandling

Detta är en praktisk kurs med föreläsningar, gruppdiskussioner samt träning i undersökningsteknik på varandra. Klädsel därefter, typ lättare träningskläder och skor.

Kursen är en uppdatering av var vi står idag vad det gäller kunskap och behandling av kronisk långvarig mjukdelssmärta.

Pedagogik

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:32