Ortopedisk medicin - bröstrygg, ländrygg och bäcken

Plats: Kurorten Mösseberg, Mössebergsparken 34, Falköping.

Tid:
Måndagen den 24 sep kl. 09.00 till 17:00
Tisdagen den 25 sep kl 08:30 till 17:00
Onsdagen den 26 sep kl 08:30 till kl.15.30

Kursens längd: 3 dagar

Kursledning:

Mats Karlsson, specialist i allmänmedicin och smärtläkare
Max Mildenberger, legitimerad fysioterapeut OMT III, lärare
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin

Kursavgift: 12 600 kr exkl. moms (inkluderar lunch och fika fm och em i tre dagar samt en kursmiddag).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar logi och övriga middagar på Kurorten Mösseberg

Kurs nr 1814, kursbeskrivning

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin anställda i Närhälsan
ST-läkare i allmänmedicin

Kursinnehåll

En stor andel patienter som söker i primärvården beskriver smärta från rörelseapparaten. Det är ofta svårt att ställa en klar och tydlig diagnos samt förklara för patienten på ett pedagogiskt sätt orsaken till smärtan. Utgångspunkt är patientfall där undersökning med praktisk träning ingår. Differentialdiagnos och utredningsgång diskuteras. Genomgång av vissa manuella behandlingar/injektions- och sticktekniker.

OBS! Eftersom det är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädseln vara därefter, dvs lättare träningskläder (linne och shorts).

Lärandemål

  • Att hos den enskilde patienten kunna se och förstå smärtspektrum.
  • Att kunna identifiera behandlingsbara tillstånd, skilja mellan lokal, neuropatisk och refererad smärta.
  • Att kunna göra en smärtanalys.
  • Att bli förtrogen med ortopedmedicinsk undersökningsteknik.
  • Att bättre kommunicera med andra yrkesgrupper i rehab/smärtteamet och stödja patienten i dennes smärtrehabilitering.
  • Att minska remitteringsbehovet.

Delmål

SOSFS 2008:17 delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8 delmål c1, c4, c5

Pedagogik

  • Kortare föreläsningar varvat med falldiskussioner i grupp.
  • Praktisk träning av undersökningsteknik.
  • Demonstration av vissa manuella behandlingsmetoder.
  • Examinationsuppgift
Senast uppdaterad: 2018-10-02 09:21