Psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga

Tid:
Onsdagen den 27 mars 2019 kl. 09.00 - 17:00
Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 08:30 - 16:00
samt
Tisdagen den 7 maj 2019 kl 09.00-16:00

Start distansdel 25 februari 2019

Plats:
Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kursledning:
Sara Lundqvist, specialist i barn – och ungdomspsykiatri
Emma Elfström, skolläkare, specialist i allmänmedicin
Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
11 900 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1905, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1905

Målgrupp 

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursinnehåll 

Kursens syfte är att identifiera och bedöma psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga. Vad skall du handlägga i primärvård och när behöver du hjälp av andra?

Lärandemål 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Genomföra ett strukturerat bedömningssamtal med barn, unga och föräldrar.
  • Genomföra fördjupad diagnostik av depression och ångest samt planera behandling.
  • Upptäcka och avgöra vårdnivå vid svår psykisk sjukdom Uppmärksamma behov av och samverka med socialtjänst, försäkringskassa och skola.
  • Tillämpa relevanta lagar och föreskrifter.

Delmål 

SOSFS 2008:17: delmål 1,2,4,5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c2 c6, c11, c13

Lärandemetoder 

Föreläsning, grupparbete, litteraturstudier, inlämningsuppgift, flervalsfrågor, patientfall och examination.

Kursformat 

Detta är en kurs som har likartat upplägg som psykiatrins METIS-kurser. I den inledande distansdelen ingår litteraturstudier, självtest och fallbeskrivning. Efter det fysiska kursmötet omfattande två dagar avslutas kursen med en examination i vilken du får en uppgift där du ska tillämpa dina förvärvade kunskaper i en klinisk relevant situation. Du har fyra veckor på dig att genomföra examinationsdelen.

Beräknad tidsåtgång för hela kursen är fyra arbetsdagar - en dag för inläsning, två dagar fysisk närvaro på kursen och en dag för examinationsuppgift.

Efter att samtliga delmoment är genomförda utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett.


Senast uppdaterad: 2019-02-04 15:16