Uppdatering diabetes

Uppdatering diabetes

Kurs nr: 1715
Datum: 21-22 september 2017
Plats: Hotell Riverton, Göteborg
Kurskostnad: 7800 kr exkl moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1715, kursbeskrivning som PDF

Ansök till kurs nr 1715

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin anställda i Närhälsan
ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Peter Fors, specialist i invärtesmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Detta är en kurs om i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Vi går igenom utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna:

  • Förklara diabetessjukdomen och dess komplexitet– orsaker, diagnoskriterier och komplikationer.
  • Redogöra för och tillämpa aktuella behandlingsmöjligheter och val av läkemedel.
  • Utforma individualiserad behandling i samråd med patienten och diabetessköterska.
  • Beskriva och redogöra för levnadsvanor och livsstilsförebyggande åtgärder med kost, motion och läkemedel för patienter med diabetes.
  • Redogöra för typ 2-diabetes och samsjuklighet - ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och njursvikt.
  • Redogöra för handläggning av diabetes hos den äldre patienten, sår på foten och akuta komplikationer.
  • Initiera förbättringsarbeten för patienter med diabetes på den egna arbetsplatsen.

Pedagogik

Föreläsningarna kommer att ha sin utgångspunkt i primärvårdsfall och problem som vi ska diskutera både i grupp och tillsammans. Kursen innehåller också en del praktiska övningar.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål b2, b3, c1, c4, c5

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26