Uppdatering diabetes

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Detta är en kurs om i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Vi går igenom utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna:

  • Förklara diabetessjukdomen och dess komplexitet– orsaker, diagnoskriterier och komplikationer.
  • Redogöra för och tillämpa aktuella behandlingsmöjligheter och val av läkemedel.
  • Utforma individualiserad behandling i samråd med patienten och diabetessköterska.
  • Beskriva och redogöra för levnadsvanor och livsstilsförebyggande åtgärder med kost, motion och läkemedel för patienter med diabetes.
  • Redogöra för typ 2-diabetes och samsjuklighet - ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och njursvikt.
  • Redogöra för handläggning av diabetes hos den äldre patienten, sår på foten och akuta komplikationer.
  • Initiera förbättringsarbeten för patienter med diabetes på den egna arbetsplatsen.

Pedagogik

Föreläsningarna kommer att ha sin utgångspunkt i primärvårdsfall och problem som vi ska diskutera både i grupp och tillsammans. Kursen innehåller också en del praktiska övningar.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål b2, b3, c1, c4, c5


Senast uppdaterad: 2018-12-10 11:08