Uppdatering neurologi

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin
ST i allmänmedicin

Kursledning

Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin
Fredrik Asztely, specialist i neurologi
Eric Gilland, specialist i neurologi

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Uppdatering inom neurologi.

Vad kan handläggas i primärvård och vad skall vi remittera vidare?

Diagnostik och behandling av yrsel, huvudvärk, tremor, Parkinsons sjukdom, MS, polyneuropati, neuroborrelios, EP och neuropatisk smärta.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5

Senast uppdaterad: 2017-05-18 10:53