Psykiatri på vårdcentralen

Tid:
Tisdagen den 19 mars 2019, kl. 09.00 – 16:30
Onsdagen den 20 mars 2019, kl. 08:30 - 15.30

Plats:
Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kursledning:
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1904, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1904

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen.

Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera?

Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I

Lärandemål

Kunskap om:

  • Vanliga psykiska problem och vilka verktyg du kan använda för bättre diagnostik och behandling.
  • Vad som är behandlingsbara ångestsyndrom, förstämningssyndrom, medikalisering av psykosociala problem eller missbruk.
  • Diagnosverktyget M.I.N.I, Mini International Neuropsychiatric Interview.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5, c13

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner.
Boken ”Hej ångest – körskola till livet” utdelas vid kursstart.


Senast uppdaterad: 2018-10-10 14:40