Psykiatri på vårdcentralen

Datum: 20-21 mars 2017

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Detta kurstillfälle är fulltecknat

Kurs 1803, kursbeskrivning

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin anställda i Närhälsan

Kursledning

Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen.

Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera?

Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I

Lärandemål

Kunskap om:

  • Vanliga psykiska problem och vilka verktyg du kan använda för bättre diagnostik och behandling.
  • Vad som är behandlingsbara ångestsyndrom, förstämningssyndrom, medikalisering av psykosociala problem eller missbruk.
  • Diagnosverktyget M.I.N.I, Mini International Neuropsychiatric Interview.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5, c13

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2018-02-08 09:20