Psykiatri på vårdcentralen

Psykiatri på vårdcentralen

Kurs nr: 1718
Datum: 11-12 oktober 2017
Plats: Hotell Riverton, Göteborg
Kurskostnad: 7800 kr exkl moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekoster hotellrum vid behov.

Kurs nr 1718, kursbeskrivning som PDF

Ansök till kurs nr 1718

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin anställda i Närhälsan

Kursledning

Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen.

Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera?

Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I

Lärandemål

Kunskap om:

  • Vanliga psykiska problem och vilka verktyg du kan använda för bättre diagnostik och behandling.
  • Vad som är behandlingsbara ångestsyndrom, förstämningssyndrom, medikalisering av psykosociala problem eller missbruk.
  • Diagnosverktyget M.I.N.I, Mini International Neuropsychiatric Interview.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5, c13

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2017-04-07 14:02