Om KursDoktorn

KursDoktorn är en kursgivare för läkare inom allmänmedicin. Verksamheten drivs som en egen resultatenhet i Närhälsan, Västra Götalandsregionen. KursDoktorn startade 2003 som ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Familjemedicinska institutet.

KursDoktorns kurser är öppna för ST-läkare och specialister i allmänmedicin inom Närhälsan samt ST-läkare i allmänmedicin på privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Även ST-läkare i allmänmedicin från övriga delar av landet är välkomna till våra kurser. Om det är fler sökande än platser till en kurs så prioriteras sökande från Västra Götalandsregionen.

I styrgruppen för KursDoktorn ingår:

Britt Bergström, enhetschef, ST-studierektor och specialist i allmänmedicin
Camilla Sandin Bergh, ST-studierektor och specialist i allmänmedicin
Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin

KursDoktorns administration är placerad i Göteborg.

Postadress/besöksadress

KursDoktorn
Kungsgatan 12, vån 6
41119 Göteborg

Fakturaadress

Närhälsan
FE 976
405 83 Göteborg

Beställar-ID: 98046

Ansvar: 98046

I-nummer: I60701

Org.nr: 232100-0131

Annika Börjesson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:44