Amning, stöd i amningsstarten webbutbildning

Här hittar du ingångar till Lärplattformen för fakta och självtest gällande amning, stöd i amningsstarten. Utbildningen är uppdelad i 6 delövningar. Alla övningar utom den som handlar om sena prematurer hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning skall ha kunskap om. Efter varje fakta avsnitt går du till länken självtest för att svara på ett antal frågor.


Senast uppdaterad: 2018-11-30 12:18