Utökade hembesök

Illustration för Utökade hembesök Göteborg

Under 2018 och 2019 startar satsningen på utökade hembesök vid utvalda BVC:er i Göteborg. Barn som ingår i målgruppen får sex hembesök av barnhälsovården och socialtjänsten.

Hembesöken riktar sig till alla föräldrar som får sitt första barn i Sverige. Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Tillsammans arbetar vi familjecentrerat för att stärka vuxna till att ge barn och unga den bästa möjliga starten i livet.

Det är vanligt att föräldrar som får barn för första gången har många frågor. Hembesöken erbjuder en möjlighet att få svar på sina frågor och att i lugn och ro få prata om det som känns viktigt kring barnet och föräldraskapet.

Vi erbjuder sex hembesök under barnets första 15 månader. Det första när barnet är nyfött och sedan när barnet är 2, 4, 8, 12 och 15 månader.

Idén till satsningen kommer från Rinkeby i Stockholm som genomfört och utvärderat utökade hembesök med goda resultat.

Material för dig som arbetar med utökade hembesök i Göteborg

Vägledning/Rapport: Rinkeby hembesöksprogram (PDF, 14 MB)

Folder för föräldrar (PDF, 300 KB)

Översättning av foldern till:
Arabiska
BKS
Dariska
Engelska
Persiska
Somaliska
Sorani

Affisch i A3-format (PDF, 2,2 MB)

Översättning av affischen till:
Arabiska
BKS
Dariska
Engelska
Persiska
Somaliska
Sorani

Formulär Ögonblicksbild för utförare, utskriftsversion (PDF, 300 KB)

Formulär Ögonblicksbild för utförare, online-version

Förslag till text för lokal webbsida (Word-format)

Att hänvisa och informera föräldrar - Samlad information för barnmorskemottagningar, familjecentraler, öppna förskolor med flera (PDF, 800 KB)

Information om de utökade hembesöken i Göteborg (PDF, 900 KB)

Illustration, högupplöst (JPG, 5 MB)


Senast uppdaterad: 2018-11-27 15:17