För tidigt födda barn

Järnmedicinering för barn med födelsevikt under 2500 gram (svenska)

Järnmedicinering för barn med födelsevikt under 2500 gram (arabiska) 

Järnmedicinering för barn med födelsevikt under 2500 gram (engelska)

Järnmedicinering för barn med födelsevikt under 2500 gram (somaliska)