Migration och barns hälsa

Asylsökande och personer utan tillstånd

Barn som migrerat till Sverige

Hälsoundersökning barn och unga under 18 år